Duurzaamheid en MVO

Belangrijke uitgangspunten in onze bedrijfsvoering is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en het streven naar duurzaamheid. Wij werken en reinigen uiterst milieubewust en volgens strikte regels. Daarnaast hebben wij verschillende energie en milieubesparende maatregelen genomen. Hierbij kunt u denken aan recycling van reinigingsmiddelen en water, maar ook het gebruik van milieuvriendelijke producten en apparatuur.

Netex milieucertificaat

Ons bedrijf is het bezit van het Netex milieucertificaat, afgegeven onder toezicht van het ministerie van VROM. Dit certificaat wordt uitgereikt aan bedrijven waarvan de apparatuur voldoet aan de actuele eisen van veiligheid voor mens en milieu. Houders van het certificaat verplichten zich hun apparatuur regelmatig en doeltreffend te controleren en onderhouden en andere maatregelen te nemen om een veilige reiniging en afwerking van uw textiel te kunnen garanderen.

Bekijk hier de Netex© duurzaamheids folder.

Kwaliteitsgarantiecertificaat

Ons bedrijf is in het bezit van het Netex kwaliteitsgarantiecertificaat. Het kwaliteitsgarantiecertificaat zegt iets over het niveau van de algemene bedrijfsvoering en uitoefening hiervan, op het gebied van werkprocessen en ARBO. Zo wordt er gekeken naar hoe een stomerij omgaat met het werken met gevaarlijke stoffen, verzuimbeleid, voorlichting en educatie, ongevallen, et cetera. Ook wordt er aandacht besteed aan de klachtenafhandeling van de stomerij.

Bekijk hier het persbericht omtrent het behalen van dit certificaat.

FashionCare Netex Milieu certificaat